Photo

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Άγιος Λέανδρος Επίσκοπος Σεβίλλης της Ισπανίας (+600) - 27 ΙανουαρίουἍγιος Λέανδρος Ἐπίσκοπος Σεβίλλης τῆς Ἱσπανίας (+600)

27 Φεβρουαρίου

Ὁ Ἅγιος Λέανδρος, ᾿Επίσκοπος Σεβίλλης τῆς ᾿Ισπανίας, διδάσκαλος τῆς ᾿Εκκλησίας καί φωτιστής τῶν ᾿Ισπανῶν, ἔζησε τόν 6ο αἰώνα καί ἦταν γόνος ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας. ῾Ο πατέρας του ἦταν δούκας καί καταγόταν ἀπό βυζαντινή γενιά, ἐνῶ μητέρα του ἦταν πρωτότοκη κόρη τοῦ Βησιγότθου βασιλέως Λεβιγκίντ, πού ἐβασίλευε στή Σεβίλλη, τήν πρωτεύουσα τοῦ βασιλείου τῶν Βησιγότθων. Πολύ ἐνωρίς ἀκολούθησε τό μοναχικό βίο καί διακρίθηκε γιά τή μόρφωση καί τίς ἀρετές του. Γι αὐτούς τούς λόγους, ᾿Εκκλησία τόν κατέστησε ᾿Επίσκοπο τό ἔτος 579. ῞Ιδρυσε θεολογική σχολή μέ σκοπό τή διάδοση τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἀλλά καί τήν καλλιέργεια τῶν ἐπιστημῶν καί τῶν τεχνῶν γενικά, μέσα στό λαό τοῦ τότε βάρβαρου ἀκόμα βασιλείου. Οἱ δύο βασιλόπαιδες Χερμενεγκίλντ καί Ρεκαρέντ, ἀνηψιοί του ἀπό τήν πλευρά τῆς μητέρας του, ἦταν μεταξύ τῶν μαθητῶν τοῦ ῾Αγίου Λεάνδρου. ῾Ο Χερμενεγκίλντ ἀνατράφηκε μέ τά νάματα τῆς ᾿Ορθοδοξίας. ῾Η πίστη του στήν ᾿Εκκλησία δυναμώθηκε πιό πολύ χάρη στήν εὐσεβή σύζυγό του ῎Ινγκαρντ, θυγατέρα τοῦ βασιλέως τῶν Φράγκων Σιγεβέρτου. ῞Οταν ὁ πατέρας του, μεταφέροντας τήν πρωτεύουσά του στό Τολέδο, τοῦ ὅρισε γιά διαμονή του τή Σεβίλλη, ἐξέσπασε διωγμός κατά τῶν ᾿Ορθοδόξων. ῾Ο αἱρετικός Λέβεγκιλντ ἦλθε σέ σύγκρουση μέ τόν ὀρθόδοξο γιό του Χερμενεγκίλντ. ῏Ηταν τέτοια ἔνταση τοῦ διωγμοῦ καί τῆς μανίας τῶν αἱρετικῶν, πού ὅπως γράφεται δέν ἔβλεπε κανείς πουθενά ἐλεύθερο ἄνθρωπο καί ἴδια γῆ ἔχασε τήν παλαιά της γονιμότητα. ῾Ο αἱρετικός βασιλέας ἐπολιόρκησε τή Σεβίλλη καί ἔκλεισε σέ σκοτεινή φυλακή τόν υἱό του, ὅπου καί τόν ἐστραγγάλισε τήν μέρα τοῦ Πάσχα τοῦ 586.

Τήν ἐποχή αὐτή, λίγο πρίν ἐξορισθεῖ καί αὐτός μαζί μέ ἄλλους ὁμολογητές τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ὁ ῞Αγιος Λέανδρος ἔφυγε στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά ζητήσει τή βοήθεια τοῦ αὐτοκράτορος. ᾿Εκεῖ ἐγνώρισε τόν ῞Αγιο Γρηγόριο τόν Μέγα, τόν Διάλογο, καί συνδέθηκε μαζί του μέ δυνατή φιλία. ῞Οταν ὁ διωγμός κατά τῶν ᾿Ορθοδόξων ἔφθασε στά ἄκρα, ὁ βασιλιάς Λέβεγκιλντ προσβλήθηκε ἀπό θανατηφόρο ἀσθένεια, ἄλλαξε στάση, προσκάλεσε τόν ῞Αγιο Λέανδρο στήν ἐπιθανάτια κλίνη του καί, ἀφοῦ μετανόησε, τόν παρακάλεσε νά κατευθύνει τό διάδοχό του Ρεκαρέντ πρός τήν ἀληθινή ᾿Ορθόδοξη πίστη. ῾Ο νέος βασιλέας, ὑπάκουος στόν παλαιό διδάσκαλό του, μεταστράφηκε καί ἀνέλαβε ἀμέσως νά συγκαλέσει τήν τρίτη ἐν Τολέδῳ Σύνοδο, ὅπου ἀνάγνωσε ἐνώπιον ὅλων τήν ὁμολογία πίστεως στίς ἀποφάσεις τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νίκαιας καί ἀνακοίνωσε ὅτι οἱ λαοί τῶν Γότθων καί Σουέβων, ἑνωμένοι, ἐπανέρχονται στήν ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας. ῾Ο ῞Αγιος Λέανδρος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ πρόεδρος αὐτῆς τῆς Συνόδου, ἀφιέρωσε πλέον τήν ὑπόλοιπη ζωή του στή διδασκαλία τοῦ ποιμνίου του μέ τό φωτισμένο του παράδειγμα κατ ἀρχήν, ἀλλά καί μέ τά ἐμπνευσμένα γραπτά του. Προετοίμασε ἀκόμη τόν ἀδελφό του, ῞Αγιο ᾿Ισίδωρο, νά γίνει ὁ διάδοχός του στό θρόνο τῆς Σεβίλλης καί δόξα τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ᾿Ισπανίας. ᾿Εβοήθησε ἀκόμη τήν ἀδελφή του, ῾Αγία Φλωρεντίνη, νά γίνει ἱδρύτρια καί γουμένη σαράντα μονῶν μέ χιλιάδες μοναχές, γράφοντας γι αὐτήν μοναχικό τυπικό πού ἀπό τότε καλεῖται «Κανών τοῦ ῾Αγίου Λεάνδρου». ᾿Οργάνωσε, ἐπίσης, τή θεία λατρεία τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ᾿Ισπανίας, πού λειτουργικά ὀνομάζεται «μοζαραβική».

῾Ο ῞Αγιος ᾿Επίσκοπος τῆς Σεβίλλης, ἀφοῦ ὑπέμεινε πολλές ἀντιξοότητες καί δοκιμασίες, παρέδωσε τήν ἁγία ψυχή του στόν Κύριο στίς 13 Μαρτίου τοῦ ἔτους 600.

Πηγή:

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/eortologio/eortologio.asp?file=feb/27.htm#1

Αποστολική Διακονία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου